Deze website maakt gebruik van cookies om te kunnen functioneren, om inhoud af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en ter vertoning van advertenties. Lees hier ons volledige cookie­beleid. Doorgaan betekent akkoord.
Totale financiering €180.897.000,-
Gemiddeld €105.000,- per aanvraag
MKB-financiering aanvragen

StartersKrediet.nl

Starterskrediet® : "Geld voor startende ondernemers"

Seed Capital

Investeringen en ondersteuning vanuit verschillende innovatiefondsen voor technostarters en creatieve starters.

De Seed Capital Regeling Technostarters en Creatieve Starters is een investeringfonds voor investeerders in startende ondernemers in de technologische markt en/of creatieve ondernemingen. Het is een fonds dat participaties in technostarters en/of creatieve starters helpt te verkrijgen en beheren.

Door middel van de SEED Capital regeling krijgen technostarters en creatieve starters meer kans om voldoende geld van investeerders bij elkaar te krijgen om hun innovatie te kunnen realiseren.

Wat houdt de SEED Capital Regeling Technostarters en Creatieve Starters in?

De SEED Capital Regeling maakt het mogelijk om als investeerder te investeren in creatieve starters en technostarters waarbij het risico van de investering gedeeld wordt met de overheid. De technostarters en creatieve starters kunnen aanspraak maken op de gelden die middels de SEED Capital Regeling in de SEED Capital fondsen terecht komen.

Er zijn meer dan twintig SEED Capital fondsen waarop een beroep kan worden gedaan. Ieder fonds heeft een eigen strategie en hanteert bij de aanvraagprocedure specifieke criteria. Een fondsmanager bepaalt uiteindelijk in welke technostarter of creatieve starter het fonds investeert. Gezamenlijk willen de oprichters van een fonds kansen scheppen voor jonge starters met innovatieve projecten.

U kunt op de twee manieren gebruik maken van de SEED Capital Regeling Technostarters en Creatieve Starters:

 • Technostarter of creatieve starters kunnen gebruikmaken van de SEED Capital fondsen: Zij kunnen zich inschrijven voor de fondsen en nadat hun aanvraag is goedgekeurd gelden die in een fonds zitten gebruiken om te starten met de onderneming.
 • Closed-end participatiefondsen kunnen een lening aanvragen om een SEED Capital fonds op te zetten: De lening is maximaal even groot is als het private inlegbedrag van het fonds, tot een maximum van € 4 miljoen.

Looptijd SEED Capital Regeling Technostarters en Creatieve Starters

Een fonds dat gebruikmaakt van de SEED Capital Regeling Technostarters en Creatieve Starters bestaat maximaal 12 jaar. In de eerste 6 jaar van het fonds vinden de investeringen door investeerders plaats. Uiterlijk 12 jaar na de start moet het fonds afgerond worden.

Voor een lening via de SEED Capital Regeling geldt een soepele terugbetalingsregeling. Dit maakt het investeren in technostarters en creatieve starters financieel aantrekkelijk voor de participatiefondsen.

 • Vanaf het moment dat er inkomsten zijn, betaalt het fonds slechts 20% terug, totdat de eigen investering is terugverdiend;
 • Daarna wordt 50% afgedragen, totdat het ministerie van Economische Zaken haar investering eruit heeft gehaald;
 • Zijn er dan nog inkomstenstromen bij het fonds? Dan worden die meeropbrengsten wederom in de verhouding 80% - 20% gedeeld tussen het fonds en het ministerie.

Voorwaarden SEED Capital Regeling Technostarters en Creatieve Starters

 • De gebruiker van het SEED Capital fonds is een technostarter of een creatieve starter.

  Definitie Technostarter:
  "Een rechtspersoon die een onderneming (*) drijft of de start ervan voorbereidt, op basis van een nieuwe technische vinding of een nieuwe toepassing van een bestaande technologie. Het gaat hier om het verkopen en leveren van producten, processen en/of diensten (geen adviezen)."
  Definitie Creatieve Starter:
  "Een rechtspersoon die een onderneming (*) drijft of de start ervan voorbereidt, op basis van een nieuwe creatieve vinding of een nieuwe toepassing van een bestaande creatieve vinding. Het gaat hier om het verkopen en leveren van producten, processen en/of diensten (geen adviezen)."
 • De gebruiker van het SEED Capital fonds is maximaal 5 jaar geleden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (Kvk);
 • De onderneming van de gebruiker van het SEED Capital fonds onderneming wordt tot het midden- en kleinbedrijf (MKB) gerekend (de onderneming heeft minder dan 250 fulltime werknemers en de omzet is minder dan € 50 miljoen of het balanstotaal is minder dan € 43 miljoen);
 • De fondsoprichter van het fonds richt met minimaal 3 aandeelhouders of 3 vennoten een fonds op;
 • Het fonds heeft de vorm van een Naamloze Vennootschap (NV), Besloten Vennootschap (BV), Commanditaire Vennootschap (CV) of een Vennootschap onder Firma (VOF);
 • Het fonds richt zich uitsluitend op het wegnemen van de 'equity gap' bij de technostarter en/of creatieve starter. Dat wil zeggen een tekort aan eigen vermogen of problemen met het aantrekken daarvan;
 • In het fondsplan heeft de fondsoprichter beschreven op welke manier u de technostarter en creatieve starter gaat begeleiden;
 • In de eerste 6 jaar van het fonds moeten de investeringen door de investeerders naar het fonds plaatsvinden;
 • Uiterlijk 12 jaar na de start moet het fonds worden geliquideerd.
Rubriek:
Factoring (risico-overname)
Sleutelwoorden:
seed capital, technostarters, creatieve starters, seed capital regeling, subsidie technostarters, investeringsfonds ondernemers, subsidie bedrijf starten, starterskrediet, project financieren
FacebookGoogle PlusLinkedIn

Vraag en Antwoord

Antwoord op enkele meest veel gestelde vragen.

Wil je meer weten over de financieringsmogelijkheden voor jouw ondernemingssituatie? Op een gratis financieel bedrijfsadviesgesprek informeren we jou graag vrijblijvend over de financieringsmogelijkheden voor je bedrijf.

Bedrijfsfinanciering scan

Voor welke zakelijke financieringsvormen komt jouw bedrijf in aanmerking? Doe de scan en ontdek hoeveel bedrijfsfinanciering je kunt krijgen voor je eigen onderneming of een andere zakelijke investering.

De (gratis) scan geeft een eerste indicatie van de mogelijkheden. Het is daarom van belang dat je de gevraagde gegevens zo accuraat en volledig mogelijk invult.

Uiteraard lichten wij de scanuitslag graag telefonisch toe.

BEDRIJFSFINANCIERING SCAN
6.825× ingevuld

Je krijgt een indicatieve (gratis) scan van je mogelijkheden voor het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering.
Bedrijfs­financiering

Wat is je benodigde financiering?

:

:

:
Alleen financieringsbehoeften vanaf €5.000,- worden geaccepteerd.

:
Zonder eigen inbreng is geen bedrijfs­financiering mogelijk.

:

Bedrijfs­profiel

Vertel ons over je bedrijf?

:

:

:

:
Helpt bij het vinden van branche-specifieke financierings­regelingen/subsidies.

:

:

:

:
Hoeveel houdt je bedrijf gemiddeld over aan het eind van de maand?

:
Oprichters, bestuurders en DGA's niet meegeteld.

:

Ondernemer

Wie ben jij? (hanteer je zakelijke contact­gegevens)

:

:

:


:

:

:
(toev. )


Uw gegevens zijn veilig bij ons. Veilige gegevensverwerking
FacebookGoogle PlusLinkedIn
Sleutelwoorden:
zakelijke financiering mogelijkheden, bedrijfsfinanciering scannen, maximaal bedrijfskrediet berekenen, hoeveel geld lenen bedrijf