Deze website maakt gebruik van cookies om te kunnen functioneren, om inhoud af te stemmen op uw persoonlijke voorkeuren en ter vertoning van advertenties. Lees hier ons volledige cookie­beleid. Doorgaan betekent akkoord.
Totale financiering €180.897.000,-
Gemiddeld €105.000,- per aanvraag
MKB-financiering aanvragen

StartersKrediet.nl

Starterskrediet® : "Geld voor startende ondernemers"

BMKB Internationaal

Met een Borgstellingskrediet MKB Internationaal (BMKB Internationaal) staat de Rijksoverheid borg voor je bedrijfsfinanciering, zodat je makkelijker een zakelijke lening kunt afsluiten bij de bank of financier. Het Internationale BMKB geeft extra steun aan ondernemers die in het buitenland willen ondernemen en kent ruime voorwaarden voor international bedrijven.

Een borgstellingskrediet MKB Internationaal / borgstelling MKB-kredieten Internationaal (of kortweg: Internationale BMKB) is een garantie die de overheid geeft aan banken voor (een deel van) een lening.

De Internationale BMKB is bedoeld om extra steun te geven aan (startende) ondernemers bij het opzetten van een bedrijf in het buitenland, of om internationaal te ondernemen. De zekerheden op grond waarvan de bank het krediet verstrekt, bevinden zich deels in een ander land. In het buitenland geldt andere wetgeving en er is minder zekerheid voor banken om geld terug te krijgen. De overheid stelt exclusief voor dit doel extra middelen beschikbaar waar u van kunt profiteren bij internationaal ondernemen.

Het Borgstellingskrediet is bestemd voor bedrijven die gerekend worden tot het MKB. De vorm waarin u het mkb bedrijf voert (natuurlijk persoon of rechtspersoon) doet niet ter zake.

Wat houdt de borgtellingskrediet MKB Internationaal (Internationale BMKB) in?

De overheid kan borg staan voor maximaal € 1,5 miljoen vanaf 2014. Vanaf 2014 is het deel van de lening waarvoor de overheid borg kan staan 67,5% van de gehele lening. Dit geeft de financieringsinstelling meer zekerheid om (een deel van) het geleende bedrag terug te krijgen en zal dus eerder een lening verstrekken.

Looptijd borgstellingskrediet MKB Internationaal (Internationale BMKB)

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Als de lening bedoeld is om te investeren in een gebouw of schip, geldt een periode van 12 jaar. Uiterlijk 6 maanden na kredietondertekening begint u met de aflossingen.

Voorwaarden van een Internationale BMKB

  • Uw bedrijf is in Nederland, Bonaire, St. Eustatius of Saba gevestigd;
  • De bedrijfsactiviteiten vinden overwegend in Nederland plaats, of in Bonaire, St. Eustatius of Saba;
  • Uw onderneming wordt tot het MKB gerekend (u heeft minder dan 250 fulltime werknemers en de omzet is minder dan € 50 miljoen of het balanstotaal is minder dan € 43 miljoen);
  • Indien de lening dient om een woon/werk-pand te financieren, dient minstens 50% van de ruimte bestemd te zijn voor zakelijk gebruik.
  • U beoefent geen vrij beroep uit in de medische sector dat valt onder de Wet Tarieven Gezondheidszorg;
  • Uw toetreding tot de markt mag niet in belangrijke mate door de overheid wordt bepaald (denk aan advocaten, notarissen, gerechtsdeurwaarders en dierenartsen);
  • U mag niet een onderneming hebben waarvan de laatste of de te verwachten jaaromzet voor meer dan 50% is verkregen uit de beoefening van: de land- en tuinbouw, de vee- of visteelt, de visserij of de teelt van vee- en visvoer of het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf of het financieren van één of meer andere ondernemingen;
  • Het geld mag niet bestemd zijn voor de verwerving, vervreemding, de ontwikkeling, het beheer of de exploitatie van onroerend goed;
  • U gaat internationaal ondernemen waarbij uw onderneming belastingplichtig is in Nederland en ingeschreven staat bij een Nederlandse Kamer van Koophandel.
Rubriek:
Garanties (schulddeling/borgstelling)
Sleutelwoorden:
borgstellingskrediet mkb internationaal, internationale bmkb, bankgarantie, garanties overheid, borg bedrijfslening
FacebookGoogle PlusLinkedIn

Vraag en Antwoord

Antwoord op enkele meest veel gestelde vragen.

Wil je meer weten over de financieringsmogelijkheden voor jouw ondernemingssituatie? Op een gratis financieel bedrijfsadviesgesprek informeren we jou graag vrijblijvend over de financieringsmogelijkheden voor je bedrijf.

Bedrijfsfinanciering scan

Voor welke zakelijke financieringsvormen komt jouw bedrijf in aanmerking? Doe de scan en ontdek hoeveel bedrijfsfinanciering je kunt krijgen voor je eigen onderneming of een andere zakelijke investering.

De (gratis) scan geeft een eerste indicatie van de mogelijkheden. Het is daarom van belang dat je de gevraagde gegevens zo accuraat en volledig mogelijk invult.

Uiteraard lichten wij de scanuitslag graag telefonisch toe.

BEDRIJFSFINANCIERING SCAN
6.825× ingevuld

Je krijgt een indicatieve (gratis) scan van je mogelijkheden voor het verkrijgen van een bedrijfsfinanciering.
Bedrijfs­financiering

Wat is je benodigde financiering?

:

:

:
Alleen financieringsbehoeften vanaf €5.000,- worden geaccepteerd.

:
Zonder eigen inbreng is geen bedrijfs­financiering mogelijk.

:

Bedrijfs­profiel

Vertel ons over je bedrijf?

:

:

:

:
Helpt bij het vinden van branche-specifieke financierings­regelingen/subsidies.

:

:

:

:
Hoeveel houdt je bedrijf gemiddeld over aan het eind van de maand?

:
Oprichters, bestuurders en DGA's niet meegeteld.

:

Ondernemer

Wie ben jij? (hanteer je zakelijke contact­gegevens)

:

:

:


:

:

:
(toev. )


Uw gegevens zijn veilig bij ons. Veilige gegevensverwerking
FacebookGoogle PlusLinkedIn
Sleutelwoorden:
zakelijke financiering mogelijkheden, bedrijfsfinanciering scannen, maximaal bedrijfskrediet berekenen, hoeveel geld lenen bedrijf